Fasa-fasa Bulan 2017

Kembali ke AA22017


 

Berikut merupakan kalendar fasa-fasa utama bulan. Terdapat beberapa fenomena yang menarik untuk dicerap:

 1. 11 Feb – Gerhana Bulan Penumbra, tetapi fenomena ini TIDAK DAPAT DILIHAT dari Malaysia dan Asia Tenggara.
 2. 9 Jun – Bulan Penuh Terkecil untuk tahun 2017. Ketika ini Bulan berada pada kedudukan Apogee, iaitu poin paling jauh dari Bumi.
 3. 8 Ogos – Gerhana Bulan Separa. BOLEH DILIHAT dari Malaysia dan Asia Tenggara. Berlaku selepas tengah malam.
 4. 3 Disember – Bulan Penuh paling besar untuk 2017. Ia berlaku 16 jam sebelum kedudukan Perigee.

 

 

 • 1st quarter 6 Jan   3.47 AM Fasa Bulan Sukuan Awal dalam buruj Pisces.
 • full12 Jan   7.33 PM Fasa Bulan Penuh dalam buruj Gemini.
 • 3rd quarter 20 Jan   6.13 am Fasa Bulan Sukuan Akhir dalam buruj Virgo.
 • new 28 Jan   8.07 am Fasa Bulan Baru dalam buruj Capricornus

 

 • 1st quarter 4 Feb   12:18 pm Fasa Bulan Sukuan Awal dalam buruj Aries
 • full 11 Feb   8:32 AM Fasa Bulan Penuh dalam buruj Leo dan Gerhana Bulan Penumbra (tetapi tak kelihatan dari Malaysia)
 • 3rd quarter 19 Feb   3:33 am Fasa Bulan Sukuan Akhir dalam buruj Scorpius.
 • new 26 Feb   10:58 pm Fasa Bulan Baru dalam buruj Aquarius.

 

 • 1st quarter 5 Mac   7:32 pmFasa Bulan Sukuan Awal dalam buruj Taurus.
 • full 12 Mac  10:53 pm.Fasa Bulan Penuh dalam buruj Leo.
 • 3rd quarter 20 Mac  11:58 pm Fasa Bulan Sukuan Akhir dalam buruj Ophiuchus
 • new 28 Mac  10:57 am Fasa Bulan Baru dalam buruj Pisces

 

 • 1st quarter 4 Apr   2:39 amFasa Bulan Sukuan Awal dalam buruj Gemini.
 • full 11 Apr  2:08 pmFasa Bulan Penuh dalam buruj Virgo.
 • 3rd quarter 19 Apr  5:56 pm Fasa Bulan Sukuan Akhir dalam buruj Sagittarius
 • new 26 Apr  8:16 pm Fasa Bulan Baru dalam buruj Pisces

 

 • 1st quarter 3 Mei   10:46 am Fasa Bulan Sukuan Awal dalam buruj Cancer
 • full 11 Mei   5:42 am. Fasa Bulan Penuh dalam buruj Libra.
 • 3rd quarter 19 Mei   8:32 am. Fasa Bulan Sukuan Akhir dalam buruj Aquarius.
 • new 26 Mei   3:44 am Fasa Bulan Baru dalam buruj Taurus.

 

 • 1st quarter 1 Jun   8:42 pmFasa Bulan Sukuan Awal dalam buruj Leo.
 • full 9 Jun    9:09 pm. Fasa Bulan Penuh dalam buruj Ophiuchus. Bulan penuh terkecil untuk 2017.
 • 3rd quarter 17 Jun  7:32 pm Fasa Bulan Sukuan Akhir dalam buruj Aquarius
 • new 24 Jun   10:30 amFasa Bulan Baru dalam buruj Orion.

 

 • 1st quarter 1 Jul   8:51 am. Fasa Bulan Sukuan Awal dalam buruj Virgo.
 • full 9 Jul   12:06 pm Fasa Bulan Penuh dalam buruj Sagittarius
 • 3rd quarter 17 Jul   3:25 am Fasa Bulan Sukuan Akhir dalam buruj Pisces.
 • new 23 Jul   5:45 pm Fasa Bulan Baru dalam buruj Gemini
 • 1st quarter 30 Jul   11:23 pm Fasa Bulan Sukuan Awal dalam buruj Virgo.

 

 • full 8 Ogos   2:10 am Fasa Bulan Penuh dan Gerhana Bulan Separa . Boleh dilihat seluruh Malaysia. Mula 1.22am, Max 2.20am, Tamat 3.18am.
 • 3rd quarter 15 Ogos   9:15 amFasa Bulan Sukuan Akhir dalam buruj Aries.
 • new 22 Ogos   2:30 am. Fasa Bulan Baru dalam buruj Leo.
 • 1st quarter 29 Ogos   4:12 pm Fasa Bulan Sukuan Awal  dalam buruj Scorpius.

 

 • full 6 Sep   3:02 pm Fasa Bulan Penuh dalam buruj Aquarius.
 • 3rd quarter 13 Sep   2:25 pm Fasa Bulan Sukuan Akhir dalam buruj Taurus.
 • new 20 Sep   1:29 pm Fasa Bulan Baru dalam buruj Virgo.
 • 1st quarter 28 Sep   10:53 am Fasa Bulan Sukuan Awal dalam buruj Sagittarius.

 

 • full 6 Okt   2:40 am Fasa Bulan Penuh dalam buruj Cetus
 • 3rd quarter 12 Okt   8:25 pm Fasa Bulan Sukuan Akhir dalam buruj Gemini
 • new 20 Okt   3:12 am Fasa Bulan Baru dalam buruj Virgo
 • 1st quarter 28 Okt   6:22 am Fasa Bulan Sukuan Awal dalam buruj Capricornus

 

 • full 4 Nov   1:22 pm Fasa Bulan Penuh dalam buruj Cetus.
 • 3rd quarter 11 Nov   4:36 am Fasa Bulan Sukuan Akhir dalam buruj Leo.
 • new 18 Nov   7:42 pm Fasa Bulan Baru dalam buruj Libra.
 • 1st quarter 27 Nov   1:02 am Fasa Bulan Sukuan Awal dalam buruj Aquarius.

 

 • full 3 Dis   ★ 11:46 pm Fasa Bulan Penuh dalam buruj Taurus. Bulan penuh terbesar untuk 2017. (16 jam sebelum Perigee)
 • 3rd quarter 10 Dis   3:51 pm Fasa Bulan Sukuan Akhir dalam buruj Leo.
 • new 18 Dis   2:30 pm Fasa Bulan Baru dalam buruj Ophiuchus
 • 1st quarter 26 Dis   5:20 pm Fasa Bulan Sukuan Awal dalam buruj Pisces

Share this: