Apogee dan Perigee 2024

[Kembali ke AA2024]

1 Jan , 11:28 PM – Apogee  – Bulan di kedudukan apogee pada jarak 404911 km dari Bumi. Saiz Bulan 29.51 arc minit
13 Jan , 6:35 PM – Perigee  – Bulan di kedudukan perigee pada jarak 362264 km dari Bumi. Saiz Bulan 32.99 arc minit
29 Jan , 4:14 PM – Apogee  – Bulan di kedudukan apogee pada jarak 405781 km dari Bumi. Saiz Bulan 29.45 arc minit
11 Feb , 2:49 AM – Perigee  – Bulan di kedudukan perigee pada jarak 358088 km dari Bumi. Saiz Bulan 33.37 arc minit
25 Feb , 11:00 PM – Apogee  – Bulan di kedudukan apogee pada jarak 406316 km dari Bumi. Saiz Bulan 29.41 arc minit
10 Mar , 3:06 PM – Perigee  – Bulan di kedudukan perigee pada jarak 356895 km dari Bumi. Saiz Bulan 33.48 arc minit
23 Mar , 11:44 PM – Apogee  – Bulan di kedudukan apogee pada jarak 406292 km dari Bumi. Saiz Bulan 29.41 arc minit
8 Apr , 1:53 AM – Perigee  – Bulan di kedudukan perigee pada jarak 358850 km dari Bumi. Saiz Bulan 33.30 arc minit
20 Apr , 10:09 AM – Apogee  – Bulan di kedudukan apogee pada jarak 405625 km dari Bumi. Saiz Bulan 29.46 arc minit
6 May , 6:11 AM – Perigee  – Bulan di kedudukan perigee pada jarak 363166 km dari Bumi. Saiz Bulan 32.91 arc minit
18 May , 3:00 AM – Apogee  – Bulan di kedudukan apogee pada jarak 404641 km dari Bumi. Saiz Bulan 29.53 arc minit
2 Jun , 3:23 PM – Perigee  – Bulan di kedudukan perigee pada jarak 368108 km dari Bumi. Saiz Bulan 32.46 arc minit
14 Jun , 9:36 PM – Apogee  – Bulan di kedudukan apogee pada jarak 404078 km dari Bumi. Saiz Bulan 29.57 arc minit
27 Jun , 7:45 PM – Perigee  – Bulan di kedudukan perigee pada jarak 369292 km dari Bumi. Saiz Bulan 32.36 arc minit
12 Jul , 4:12 PM – Apogee  – Bulan di kedudukan apogee pada jarak 404363 km dari Bumi. Saiz Bulan 29.55 arc minit
24 Jul , 1:43 PM – Perigee  – Bulan di kedudukan perigee pada jarak 364914 km dari Bumi. Saiz Bulan 32.75 arc minit
9 Aug , 9:32 AM – Apogee  – Bulan di kedudukan apogee pada jarak 405298 km dari Bumi. Saiz Bulan 29.48 arc minit
21 Aug , 1:05 PM – Perigee  – Bulan di kedudukan perigee pada jarak 360199 km dari Bumi. Saiz Bulan 33.18 arc minit
5 Sep , 10:55 PM – Apogee  – Bulan di kedudukan apogee pada jarak 406215 km dari Bumi. Saiz Bulan 29.42 arc minit
18 Sep , 9:26 PM – Perigee  – Bulan di kedudukan perigee pada jarak 357284 km dari Bumi. Saiz Bulan 33.45 arc minit
3 Oct , 3:40 AM – Apogee  – Bulan di kedudukan apogee pada jarak 406517 km dari Bumi. Saiz Bulan 29.40 arc minit
17 Oct , 8:46 AM – Perigee  – Bulan di kedudukan perigee pada jarak 357173 km dari Bumi. Saiz Bulan 33.46 arc minit
30 Oct , 6:50 AM – Apogee  – Bulan di kedudukan apogee pada jarak 406164 km dari Bumi. Saiz Bulan 29.42 arc minit
14 Nov , 7:18 PM – Perigee  – Bulan di kedudukan perigee pada jarak 360110 km dari Bumi. Saiz Bulan 33.18 arc minit
26 Nov , 7:56 PM – Apogee  – Bulan di kedudukan apogee pada jarak 405315 km dari Bumi. Saiz Bulan 29.48 arc minit
12 Dec , 9:18 PM – Perigee  – Bulan di kedudukan perigee pada jarak 365360 km dari Bumi. Saiz Bulan 32.71 arc minit
24 Dec , 3:25 PM – Apogee  – Bulan di kedudukan apogee pada jarak 404486 km dari Bumi. Saiz Bulan  29.54 arc minit