Lintasan Bulan dan bintang-bintang 2024

[Kembali ke AA2024]

5 Jan , 3:00 AM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 4-2 darjah dari bintang Spica. Kelihatan sehingga Subuh.
22 Jan , 8:00 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 3-5 darjah dari bintang Elnath. Kelihatan sehingga menjelang Subuh.
24 Jan , 8:00 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 3-2 darjah dari bintang Pollux. Kelihatan sehingga menjelang Subuh.
5 Feb , 4:00 AM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 2 darjah dari bintang Antares. Kelihatan sehingga Subuh.
18 Feb , 8:00 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi kurang 1 darjah dari bintang Elnath. Kelihatan sehingga 2 am.
21 Feb , 1:00 AM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 5-4 darjah dari bintang Pollux. Kelihatan sehingga 4 am.
28 Feb , 11:00 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 2-3 darjah dari bintang Spica. Kelihatan sehingga Subuh.
16 Mar , 8:00 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 5-3 darjah dari bintang Elnath. Kelihatan sehingga 12 am.
19 Mar , 8:00 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 3-5 darjah dari bintang Pollux. Kelihatan sehingga 2 am.
26 Mar , 9:00 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 4-1 darjah dari bintang Spica. Kelihatan sehingga Subuh.
31 Mar , 12:00 AM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 2-3 darjah dari bintang Antares. Kelihatan sehingga Subuh.
13 Apr , 8:00 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 3-4 darjah dari bintang Elnath. Kelihatan sehingga 11 pm.
15 Apr , 8:00 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 2 darjah dari bintang Pollux. Kelihatan sehingga 1 am.
10 May , 8:00 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 2 darjah dari bintang Elnath. Kelihatan sehingga 9 pm.
20 May , 8:00 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 2-4 darjah dari bintang Spica. Kelihatan sehingga menjelang Subuh.
9 Jun , 7:30 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 2 darjah dari bintang Pollux. Kelihatan sehingga 9 pm.
16 Jun , 8:00 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 4-2 darjah dari bintang Spica. Kelihatan sehingga 2 am.
20 Jun , 8:00 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 2-4 darjah dari bintang Antares. Kelihatan sehingga Subuh.
4 Jul , 6:00 AM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 5 darjah dari bintang Elnath. Kelihatan selepas Subuh.
14 Jul , 8:00 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 4-5 darjah dari bintang Spica. Kelihatan sehingga 12 am.
17 Jul , 8:00 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 4-2 darjah dari bintang Antares. Kelihatan sehingga 3 am.
1 Aug , 5:00 AM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 5 darjah dari bintang Elnath. Kelihatan sehingga Subuh.
14 Aug , 8:00 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 4-6 darjah dari bintang Antares. Kelihatan sehingga 1 am.
28 Aug , 3:00 AM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 1-2 darjah dari bintang Elnath. Kelihatan sehingga Subuh.
30 Aug , 5:00 AM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 3 darjah dari bintang Pollux. Kelihatan sehingga selepas Subuh.
6 Sep , 7:30 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 3 darjah dari bintang Spica. Kelihatan sehingga 9 pm.
10 Sep , 8:00 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi kurang 1 darjah dari bintang Antares. Kelihatan sehingga 12 am.
24 Sep , 1:00 AM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 4-2 darjah dari bintang Elnath. Kelihatan sehingga Subuh.
7 Oct , 8:00 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 4 darjah dari bintang Antares. Kelihatan sehingga 10 pm.
24 Oct , 1:00 AM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 2-3 darjah dari bintang Pollux. Kelihatan sehingga Subuh.
4 Nov , 7:30 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 5 darjah dari bintang Antares. Kelihatan sehingga 8:30 pm.
20 Nov , 12:00 AM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 5-3 darjah dari bintang Pollux. Kelihatan sehingga Subuh.
17 Dec , 10:00 PM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 3-5 darjah dari bintang Pollux. Kelihatan sehingga Subuh.
25 Dec , 3:00 AM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 1 darjah dari bintang Spica. Kelihatan sehingga Subuh.
29 Dec , 6:00 AM – Lintasan Bintang  – Bulan melintasi 5 darjah dari bintang Antares. Kelihatan selepas Subuh.